Czy Bóg jest tylko dla wierzących?

II Sobór Watykański przypomina nam o działaniu Ducha Świętego również „poza” widzialnym ciałem Kościoła (DeV 53). „Nie, to nie dla mnie — w tych książkach za dużo mówi się o Bogu, a ja jestem niewierząca” — stwierdza drobna...