Wyprostować pojęcia
fot. kiki wang / UNSPLASH.COM

Relacje między chrześcijanami a wyznawcami judaizmu przypominają relacje między mężem i żoną – po rozwodzie. Ponieważ wcześniej bardzo dużo ich łączyło, to potem nawet to, co łączyło – dzieli.

Dariusz Rosiak: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Czy to wezwanie zawarte w Ewangelii św. Mateusza dotyczy również Żydów?

ks. prof. Waldemar Chrostowski: Oczywiście, bo od samego początku było do nich skierowane. Przecież Jezus zwracał się do swoich rodaków. Pierwszymi uczniami, którzy w Niego uwierzyli, byli Żydzi, wśród nich apostołowie. Maryja, matka Jezusa, była Żydówką, tak samo jak kobiety, które zaświadczyły o Jego zmartwychwstaniu. Apostoł Paweł, który był Żydem, po głębokiej wewnętrznej przemianie pod Damaszkiem zwracał się najpierw do Żydów. Dopiero wtedy, gdy pojawili się ochrzczeni poganie, a wraz z nimi pytanie, czy powinni zachowywać żydowskie przepisy, Kościół wyszedł poza środowiska żydowskie, co zostało przypieczętowane około 50 roku na tzw. soborze jerozolimskim. Paweł bardzo mocno przeżywał to, że wielu jego rodaków nie przyjmowało Ewangelii, o czym pisał w swoich listach. Nie ma żadnego powodu, by następne pokolenia chrześcijan miały być zwolnione z misji szerzenia Ewangelii, także wśród Żydów. Co więcej, papież Benedykt XVI postawił sprawę jasno, podkreślając, że jeżeli Żydzi nie potrzebują Ewangelii, to znaczy, że nikt jej nie potrzebuje. Te słowa warto dogłębnie przemyśleć.

To jak mamy rozumieć znaczenie dokumentu watykańskiego z 10 grudnia ubiegłego roku pod tytułem „Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne”? Pojawia się w nim zdanie: „Kościół katolicki nie prowadzi ani nie popiera żadnej konkretnej instytucjonalnej pracy misyjnej skierowanej ku Żydom”.

Kluczowe w tym zdaniu jest słowo „instytucjonalnej”. Dokument wyjaśnia, że Kościół nie podejmuje takiej działalności misyjnej, która zakłada organizowanie i zrzeszanie wiernych w celu nawracania Żydów. Lecz ten sam dokument podkreśla, że adresatami Ewangelii są wszystkie narody, łącznie z Żydami, oraz że Jezus Chrystus jest jedynym i powszechnym Zbawicielem wszystkich ludzi, a więc również Żydów – bez względu na to, czy wierzą w Niego, czy nie. Mówi się też wyraźnie, że chrześcijańską powinnością, którą należy podjąć i wypełniać także wobec Żydów, jest osobiste wiarygodne świadectwo Ewangelii składane w duchu miłości bliźniego.

Następne zdanie dokumentu mówi: „Ale podczas gdy istnieje zasadnicze odrzucenie instytucjonalnej misji skierowanej wobec wyznawców judaizmu, to chrześcijanie są jednak wezwani do dawania świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa, także wobec Żydów, choć powinni to czynić w sposób pokorny i wrażliwy…”.

Chrześcijanie powinni być pokorni i wrażliwi wobec każdego, zarówno wobec Żydów, jak i wobec Afrykańczyków czy Aborygenów w Australii…

Tylko że Watykan rzadko wydaje dokumenty w sprawie australijskich Aborygenów albo animistów z Tunezji, natomiast regularnie zajmuje stanowisko w sprawie stosunków z Żydami i judaizmem. Dalsza część tego zdania brzmi: „…przyznając, że Żydzi są depozytariuszami Słowa Bożego, zwłaszcza pamiętając o wielkiej tragedii Szoah”. Dwa ważne elementy wyróżniające Żydów w myśleniu chrześcijan.

Tak, obie te przesłanki wyraźnie odróżniają nasze relacje z Żydami i ich religią od relacji z innymi narodami i religiami. Pierwsza ma charakter specyficznie religijny: chodzi o uzna

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Wyprostować pojęcia
ks. prof. Waldemar Chrostowski

urodzony 1 lutego 1951 w Chrostowie – Monsignor Waldemar Chrostowski, polski duchowny katolicki, kapłan archidiecezji warszawskiej, biblista, w latach 2003-2013 przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN, dyrektor Instytutu Nauk...

Wyprostować pojęcia
Dariusz Rosiak

urodzony w 1962 r. – polski dziennikarz radiowy i prasowy, reportażysta nominowany do Nagrody Literackiej „Nike”. Przez wiele lat był związany z "Rzeczpospolitą", gdzie publikował w dodatku "Plus Minus". Autor cyklu feliet...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze