prof. Zbyszko Melosik

urodzony 25 kwietnia 1956 r. w Poznaniu – polski socjolog edukacji i pedagog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bada kulturę popularną ze szczególnym uwzględnieniem kultury amerykańskiej i zajmuje się współczesnymi systemami edukacyjnymi.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, doktor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Autor wielu książek, m.in. Kryzys męskości w kulturze współczesnej.