Test na dojrzałość

Test na dojrzałość

Poczucie winy jest stanem, który dotyka każdego z nas. Dlaczego tak się dzieje? Może jesteśmy zbyt wyczuleni na kwestie moralne i zbyt często reagujemy poczuciem winy? Może targające nami rozterki i wątpliwości wypływają z nazbyt krytycznych ocen naszego postępowania? Może jest to relikt zaprzeszłych czasów, z którym ciągle się zmagamy? Wobec powyższych wątpliwości zastanówmy się, jak postąpić wówczas, gdy dopada nas poczucie winy.

Lekcja wychowania

Poczuciu winy towarzyszy zazwyczaj smutek, depresja, niechęć do siebie, wstyd. Dokonujemy oceny swego postępowania, uznając konkretny czyn za niezgodny z akceptowanym przez nas systemem wartości. Mamy poczucie, że uczyniliśmy coś niewłaściwego, niegodnego. Pojawia się potrzeba zadośćuczynienia za popełniony czyn. Co zrobić, gdy doświadczamy poczucia winy, oraz w jaki sposób wykorzystać je dla osobistego rozwoju?

Niezwykle istotna jest próba rozeznania, co moralnie złego uczyniłem. Trzeba możliwie precyzyjnie określić, co zaszło, gdzie i kiedy popełniłem błąd i za co ponoszę odpowiedzialność. Należy jednocześnie z równą dokładnością przywołać okoliczności, w których doszło do zdarzenia. Każda bowiem sytuacja ma swój kontekst istotnie wpływający na całość sprawy. Inaczej rzecz się ma wówczas, gdy nie jesteśmy w żaden sposób skrępowani okolicznościami zewnętrznymi, inaczej jest natomiast z winą wtedy, gdy np. nasza wolność została poważnie ograniczona. Taki swoisty „trening duchowy” powinni odbyć wszyscy, zwłaszcza zaś te osoby, które w dzieciństwie zostały poddane innemu treningowi – wprowadzania w poczucie winy.

Taką „techniką wychowawczą” posługują się niejednokrotnie rodzice, nauczyciele, osoby znaczące w środowisku i wychowaniu. Polega ona na wzbudzaniu w dziecku poczucia winy. Na ile dorośli czynią to w sposób zamierzony i świadomy – trudno ocenić. Dla wielu osób, które w dzieciństwie były tak wychowywane, problem poczucia winy jest r

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
||
Wyczyść

Zaloguj się