kobieta w lustrze
fot. milada vigerova / unsplash

Potrzebna jest merytoryczna dyskusja, która pomoże zrozumieć cierpienie osób naprawdę doświadczających niezgodności płci. Obiektywnej ocenie skali problemu i wyzwań z tym związanych nie pomaga nadużywanie i instrumentalne traktowanie tematu transseksualizmu.

Z transseksualnością mamy do czynienia wtedy, gdy osoba nie akceptuje własnej płci biologicznej, czyli tej, na którą wskazuje jej anatomia, a najczęściej także płeć przypisana lub rozpoznana przy urodzeniu. W medycznej terminologii nazywana jest zespołem dezaprobaty płci lub w bardziej aktualnym ujęciu niezgodnością płciową (klasyfikacja ICD-11). Zmiana definicyjna jest tu niezwykle istotna, ponieważ neutralizuje emocjonalne skojarzenia związane z pojęciem „dezaprobata”.

Istnieją badania, które wskazują, że przyczyną niezgodności płciowej mogą być czynniki środowiskowe okresu płodowego, czyli np. zaburzenia hormonalne występujące u matki i/lub dziecka, a także zaburzenia hormonalne spowodowane różnymi chorobami u dzieci lub dorosłych już osób (np. guzy przysadki mózgowej, które uciskając na nerwy, mogą zmieniać poziom hormonów w organizmie), ale również zespół Aspergera czy schizofrenia. Stąd bardzo ważna jest diagnoza przyczyn powodujących brak akceptacji płci lub przynajmniej wykluczenie zaburzeń, które na takie poczucie mogą mieć wpływ.

Niniejszy artykuł nie jest tekstem naukowym, jednak powyższe uwagi wprowadzające wydają się niezwykle istotne w sytuacji, gdy postawimy sobie pytanie, jak i czy w ogóle można zintegrować nauczanie Kościoła katolickiego na temat osoby i jej płci z aktualną wiedzą medyczną oraz nowymi problemami, jakie niektóre osoby mają z płcią.

Co mówi Kościół?

W aktualnej ocenie Kościoła katolickiego – z uwzględnieniem wiedzy biologicznej – męskość i kobiecość są definiowane na poziomie genetycznym w momencie zapłodnienia, dlatego nie może dojść do zmiany (korekty) płci człowieka. Żadna zamiana chromosomów człowieka nie jest możliwa, a więc i wszelka zmiana cech płciowych skutkuje jedynie pewną modyfikacją cech organizmu, nie prowadząc do transformacji płciowej. Na tej podstawie Kościół nie akceptuje działań prowadzących do zmiany czy korekty płci. Szczególnie dobitnie widać to w kontekście sakramentów: dla ważnego ich sprawowania decydujące znaczenie ma płeć biologiczna, a nie subiektywne samookreślenie się płciowe danej osoby.

Jednak samych dokumentów poruszających ten problem jest niewiele. Pojęcie „transseksualność” nie jest definiowane przez dokumenty Kościoła katolickiego. Katechizm nie podejmuje tego wątku. Pewną otwartość, choć bez odniesienia się do pojęcia transseksualności, wprowadza Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia w orzeczeniu z 1995 roku, w którym mowa jest o tym, że „w celu integracji zdrowia osoby, w przypadku

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Stworzeni na obraz Boga
Dominika Żukowska-Gardzińska

teolog kultury, wykładowca akademicki. Zajmuje się dziedzictwem intelektualnym Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Dominika Żukowska-Gardzińska jest ekspertem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego....

Stworzeni na obraz Boga
Bartosz Wieczorek

urodzony w 1972 r. – absolwent filozofii i politologii UKSW, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Publikował w „Przeglądzie Filozoficznym”, „Studia Philosophiae Christianae”, „Znaku” „Przewodniku Ka...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze