Dominika Żukowska-Gardzińska

teolog kultury, wykładowca akademicki.

Zajmuje się dziedzictwem intelektualnym Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Dominika Żukowska-Gardzińska jest ekspertem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Interesują ją skutki przemian religijno-kulturowych, które uobecniają się poprzez literaturę, nowe media elektroniczne, a przede wszystkim poprzez współczesny stosunek do własnej cielesności człowieka, jego poszukiwania własnej tożsamości poprzez różne dziedziny życia.

W majowym miesięczniku „W drodze” (2023/05) stawiamy autorce pytanie: jak i czy w ogóle można zintegrować nauczanie Kościoła katolickiego na temat osoby i jej płci z aktualną wiedzą medyczną oraz nowymi problemami, jakie niektóre osoby mają z płcią? Artykuł pt. „Stworzeni na obraz Boga. Zmiana płci i nauczanie Kościoła” otwiera temat „Transseksualizm” na łamach tego numeru.