Na początku był Sens
Oferta specjalna -25%

Pierwszy List do Koryntian

0 votes
Wyczyść

Iz 52,7-10 / Hbr 1,1-6 / J 1,1-18

Można przeczytać o Nim w opowieści ewangelisty Łukasza i Mateusza. Można potraktować tę historię jako wspomnienie narodzin pewnego niezwykłego Człowieka – mistrza, nauczyciela, cudotwórcy, proroka. Można śpiewem przywołać tęsknotę za dawnymi czasami i wydobyć z siebie żal, że sami nie mogliśmy ani zobaczyć, ani przytulić tego małego Dzieciątka.

Jednak początek ewangelii Janowej wprowadza w tę ciepłą i radosną historię o narodzinach żydowskiego chłopca nutę zaskoczenia. W ciszę wigilijnej nocy wkracza poczucie sensu, który wymyka się prostemu poznaniu historii pewnego niezwykłego Człowieka. Dowiadujemy się o Bożym zamyśle bycia człowiekiem. Bóg realizuje swój plan: Słowo stało się ciałem. Sens, który był na początku u Boga, Sens, który był Bogiem, staje się człowiekiem. Dzięki Niemu człowiek odkrywać może swój sens.

Spotkanie z Sensem nie jest tylko przypominaniem historii sprzed dwóch tysięcy lat. Bóg Sens nie przychodzi nas jedynie pouczać. Sens nas przemienia. Człowiek zostaje stworzony na nowo. Jan ewangelista pisze, że prawo nadał Mojżesz, tymczasem dzięki Chrystusowi Jezusowi stały się łaska i prawda. Bóg przemienił nasze człowieczeństwo przez swą łaskawą życzliwość i wszczepił w nas zdolność poznania prawdy. Teraz już nie przez posłuszeństwo wobec zewnętrznych norm, ale przez umiłowanie łaski i poszukiwanie prawdy poznajemy Boga.

W imię tej bożonarodzeniowej wiary mówimy, że wielką i świętą rzeczą jest być człowiekiem. Ufamy, że każdy, kto przyjmuje człowieczeństwo własne i innych odpowiedzialnie i z wdzięcznością jako dar i jako zadanie – już przez to samo spotyka się z Bogiem. Bóg spotkał się przecież z człowieczeństwem każdego z nas, gdy Sens zamieszkał między nami. Droga poszukiwania Boga jest przez Jezusa ukierunkowana ku drugiemu człowiekowi. Odkrywając w nim życzliwą obecność Boga i pragnienie prawdy, możemy uwierzyć, że nie tylko betlejemskie Dziecię, ale każdy człowiek pochodzi od Boga. A odkrywanie sensu ludzkiego życia prowadzi do Boga z powrotem.

Na początku był Sens
Marcin Lisak OP

urodzony w 1975 r. w Rzeszowie – dominikanin, pisarz, dziennikarz, doktor socjologii i teolog, wykładowca m.in. na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie, na Graduate Theological Union w Berekeley w Kalifornii oraz Instytucie św. Tomasza w Kijowie...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze