Abduljalil Sajid

imam, doktor, przewodniczący Muzułmańskiej Rady ds. Zgodnego Współistnienia Religii i Ras w Wielkiej Brytanii.

Reprezentuje najbardziej postępowy nurt poszukiwania takiej interpretacji islamu, która przekazywałaby istotne treści w XXI wieku.