fot. archiwum redakcji

Agnieszka Krygier-Łączkowska

urodzona w 1967 r. – pracuje w Zakładzie Historii Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM, interesuje się językiem poezji, doktorat poświęciła językowi poetyckiemu Barańczaka.

W kręgu jej zainteresowań badawczych leży polszczyzna po roku 1945: język oficjalny PRL-u, język współczesnej polityki, polszczyzna mediów oraz szeroko rozumiane zagadnienia komunikacyjne (np. komunikacja w polityce, komunikacja w szkole, komunikacja lekarz-pacjent).

Doświadczony dydaktyk. W Instytucie Filologii Polskiej UAM prowadzi przedmioty dotyczące poprawności polszczyzny, zasad właściwego komunikowania, komunikacji w grupie, komunikacji masowej, oddziaływania społecznego poprzez język.

Agnieszka Krygier-Łączkowska ma pięcioro dzieci. Mieszka w Szamotułach.