Boże lekarstwo
fot. alex block / UNSPLASH.COM
Oferta specjalna -25%

Drugi List do Koryntian

0 votes
Wyczyść

Dz 2,1-11 / Ps 104 / 1 Kor 12,3b-7.12-13 / J 20,19-23

Większość z nas doskonale pamięta biblijną opowieść o wieży Babel, kiedy to Bóg pomieszał ludziom mowę (zob. Rdz 11,1–9). Z jednej strony historia ta pokazuje, jak wielka jest siła w zgodzie i jedności między ludźmi. Z drugiej strony widzimy, że człowiek bez łaski Bożej tę siłę jedności wykorzystuje dla spełnienia swoich pożądliwości, hodując pychę i egoizm, które ostatecznie niszczą jedność. Bożym lekarstwem na to jest Dzień Pięćdziesiątnicy, dlatego że źródłem prawdziwej zgody i jedności między ludźmi jest Bóg. Tym, który buduje tę jedność, jest Duch Święty. „Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało” (1 Kor 12,13). Z historii o wieży Babel wiemy, że wspólnego dobra nie da się zbudować wyłącznie ludzkim działaniem, ponieważ jest ono naznaczone słabością i nieuporządkowanymi pragnieniami. Natomiast, jak pisze św. Paweł, „wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra” (1 Kor 12,7). I dlatego człowiek działający w mocy Ducha jest w stanie pokonać swoją słabość i poprzez zdolności i talenty pomnażać dobro w świecie.

Oczywiście działanie Ducha Świętego wcale nie wyklucza udziału człowieka w dbaniu o wspólne dobro. Nie jest ono zaprzeczeniem autonomii działania ludzkiego. Wręcz przeciwnie, właśnie Zesłanie Ducha Świętego na wspólnotę Kościoła jest ukazaniem, że Bóg pragnie, byśmy to my szerzyli dobro w świecie. Duch Święty i Jego dary (zob. 1 Kor 12,8–11) są po to, by nasze działanie było jeszcze bardziej owocne.

Boże lekarstwo
Mariusz Kulig OP

urodzony w 1985 r. w Wałbrzychu – dominikanin, wikariusz parafii św. Dominika na warszawskim Służewie, uczestniczy w przygotowaniu dzieci do I Komunii świętej. W 2011 r. rozpoczął nowicjat na Służewie, rok później złożył p...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze