fot. archiwum redakcji

Bartłomiej Mateusz Sokal

urodzony 20 maja 1985 r. w Tarnogrodzie – teolog, biblista, z zawodu kontroler ruchu lotniczego.

W 2008 roku uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy Powołanie Natanaela (J 1,45-51). Analiza egzegetyczno teologiczna napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. S. Szymika, prof. KUL. Doktorat na podstawie pracy Uczniowie Zmartwychwstałego Jezusa (J 20,1-29). Studium egzegetyczno-teologiczne.

Pole zainteresowań naukowych dr. Sokala to Ewangelia św. Jana oraz języki semickie.

Mąż Ewy oraz ojciec Oliwki i Karola.