motyk okładki książki Siedem tajemnic O sakramentach na ścianie widać rysunek dłoni i siedem kamieni szlachetnych układających się w kształt krzyża

Katechezy o Bożym Narodzeniu i jego oktawie

W czwartek 15 grudnia 2022 r. o 20:30 zapraszamy do Kapitularza krakowskiego klasztoru oo. Dominikanów przy ul. Stolarskiej 12, gdzie katechezy wygłoszą Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło – autorzy książki „Siedem tajemnic. O sakramentach”.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części: w pierwszej autorzy wygłoszą katechezy, a drugą częścią będzie rozmowa, którą poprowadzi Elżbieta Wiater. Będzie to także doskonała okazja, żeby kupić książkę i poprosić autorów o autograf.

Książka Siedem tajemnic. O sakramentach jest owocem katechez, które w roku akademickim 2013/2014 organizował Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

O czym jest książka?

Jak rozumieć sakramenty? Wiemy, że dzięki nim mamy dostęp do życia Chrystusa, do tego, co robił żyjąc na Ziemi. Zbyt rzadko jednak myślimy o sakramentach jako codziennym sposobie Bożego działania w świecie. Tymczasem wszystkie siedem sakramentów ma ostatecznie jeden cel: upodobnić nas do Chrystusa Pana. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło wprowadzają nas w misteria chrześcijańskie, pasjonująco przybliżają sakramentalną rzeczywistość, która wciąż pozostaje tajemnicą – choć obcujemy z nią na co dzień.

U początków tej książki było spotkanie środowisk liturgicznych, które z inicjatywy Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, kierowanego wtedy przez o. Tomasza Grabowskiego OP (proszę mi wybaczyć, że z racji przyjacielskiej relacji dalej będę pisał po prostu Tomasz), odbyło się 28 lutego 2012 roku w benedyktyńskim opactwie w Tyńcu. Byłem wówczas klerykiem piątego roku, który za niespełna trzy miesiące miał przyjąć święcenia diakonatu. Tomasz, z którym znaliśmy się już kilka lat i współpracowaliśmy przede wszystkim przy organizacji rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, zaproponował mi wtedy wygłoszenie referatu na temat problemu popularyzacji liturgii w Polsce. Spośród kilku wątków, które wtedy przedstawiłem, najważniejszy wydał mi się ten dotyczący mistagogii, a dokładniej tego, jak powinna wyglądać katecheza mistagogiczna. To, co w referacie tylko zarysowałem, stało się jednym z najważniejszych tematów w mojej pracy naukowej teologa, ale nade wszystko w posłudze duszpasterza. Myślę, że nie skłamię, jeśli powiem, że dla Tomasza to również jedno z ważniejszych zagadnień jego duszpasterskiej działalności.
Streszczając wszystko to, o czym mówiłem przed dziesięciu laty w Tyńcu, istotę tematu można zamknąć w stwierdzeniu – liturgia musi łączyć dwie rzeczywistości: życie człowieka i jego wiarę. Liturgia ma być tą rzeczywistością, która je integruje, która pozwala nam przeżywać życie w perspektywie wiary, która sprawia, że to, w co wierzymy, staje się skuteczne i obecne w naszej codzienności. Paryski biskup i kardynał Jean-Marie Lustiger wyraził to kiedyś w dobitnym stwierdzeniu, że „wiara bez liturgii byłaby ideologią”.

– napisał we wstępie ks. Krzysztof Porosło.

Wydarzenie na Facebooku.

Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia!

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze