Michał Mrozek OP

urodzony 13 grudnia 1975 r. w Ostrołęce – dominikanin, doktor teologii, wicedyrektor Instytutu Tomistycznego i sekretarz „Przeglądu Tomistycznego”.

W Zakonie Kaznodziejskim od 1994 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2001 r.

Michał Mrozek OP jest współautorem książki Quodlibet [co się podoba]. Studia dominikańskie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 września.