Michał Mrozek OP

urodzony 13 grudnia 1975 r. w Ostrołęce – dominikanin, doktor nauk teologicznych, dyrektor Instytutu Tomistycznego, sekretarz „Przeglądu Tomistycznego”, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. dominikanów w Krakowie.

W Zakonie Kaznodziejskim od 1994 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2001 r.

Michał Mrozek OP tytuł doktora uzyskał w Papieskim Uniwersytecie Teologicznym Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie na podstawie rozprawy Finis ultimus-beatitudo: A Principle of Christian Morality. The Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas and Veritatis Splendor (Cel ostateczny-szczęście: Zasada chrześcijańskiej moralności. Summa theologiae św. Tomasza i Veritatis splendor).

Dyrektor warszawskiego Studium Dominicanum, szkoły skierowanej do osób chcących zdobywać wiedzę z zakresu filozofii i teologii.

Wicedyrektor, a od lipca 2024 roku dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Pierwszym dyrektorem Instytutu był Bernard Przybylski OP. Jego prace kontynuowali: Kazimierz Marciniak OP, Michał Paluch OP, Paweł Krupa OPMateusz Przanowski OP.

Michał Mrozek OP jest współautorem książki Quodlibet [co się podoba]. Studia dominikańskie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 września.