Marta Perek

asystent w klinice onkologii dziecięcej w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu.