Zdjęcie Janusza Pydy OP

Janusz Pyda OP

urodzony w 1980 r. w Lublinie – dominikanin, absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i teologii w Papieskiej Akademii Teologicznej, kaznodzieja, ceniony rekolekcjonista, duszpasterz, członek jury Nagrody Skrzydła Dedala.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2000 r. 

Wykłada filozofię i teologię dogmatyczną w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów.

Od 2014 roku jest duszpasterzem legendarnego krakowskiego DDA „Beczka”, które istnieje od 1964 r. a wśród jego duszpasterzy byli m.in.: Tomasz Pawłowski OP, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Joachim Badeni OP, Ludwik Wiśniewski OP. Ojciec Pyda OP razem z Beczkowiczami organizuje od lat Dominikański Festiwal Filmowy „Slavangard”.

Ojciec Pyda OP mówi o sobie, że jest obsesyjnym przeciwnikiem kultury odsłuchiwania w naszym świecie „nie teraz”. Na szczęście możemy znaleźć w sieci nagrania jego wykładów i nauk.

Czym jest Komunia święta duchowa?

Publikuje m.in. w „Teofilu”, „W drodze”, „Znaku”, „Christianitas”, „Teologii Politycznej”. Jest autorem książek m.in.: Listy Kasjela, Listy starego anioła do młodego, Zbiór pism ulotnych, Dzień z życia diabła. Podręcznik kuszenia. Z Antonim Liberą wydał Jesteście na Ziemi, na to rady nie ma! Dialogi o teatrze Samuela Becketta. Współautor zbiorów wydanych przez Wydawnictwo W drodze: Dominikanie o cnotach, Dominikanie o siedmiu grzechach głównych. Wspótłumacz i redaktor Kwestii dyskutowanych o mocy Boga św. Tomasza z Akwinu.

Rekolekcje adwentowe o Miłości

Życzenia imieninowe przyjmuje 21 listopada.