Odnawianie umysłu
fot. noaa Us5IK / UNSPLASH.COM
Oferta specjalna -25%

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan

0 votes
Wyczyść

Jr 20,7-9 / Ps 63 / Rz 12,1-2 / Mt 16,21-27

 Prorok Jeremiasz i Piotr Apostoł nie mają łatwo z Panem Bogiem, choć obaj zdecydowali się pójść za Nim i Jemu służyć. Bohater pierwszego czytania od długiego już czasu głosi potęgę Boga i wzywa swój naród do nawrócenia. Jest zmęczony ciągłym napominaniem grzeszników. Jego proroctwa denerwują ludzi, więc kolejny raz wszystkich ma przeciwko sobie. Piotr, choć dopiero od niedawna jest wyznawcą Chrystusa i jeszcze nie rozpoczął swojej apostolskiej misji, poucza samego Mistrza, gdy Ten mówi, że zostanie wydany na śmierć: „Panie, nigdy to nie przyjdzie na Ciebie…”. 

Obaj patrzą bardzo po ludzku. Jeremiasz i Piotr wpadli w pułapkę. Ileż to razy ulegamy opinii innych ludzi? I nie chodzi tu jedynie o ich wpływ na nasze codzienne życie, ale o naszą wiarę. Ile razy trudno nam było się przyznać do chrześcijaństwa? Czy nie zdarza nam się ulegać ludzkiej kalkulacji? Nawet w sprawach Bożych? Czy to nie zabija gdzieś w nas wielkoduszności?

Świętemu Pawłowi ów problem też nie był obcy. Ten, który walczył z chrześcijanami, od chwili nawrócenia potrzebował około dziesięciu lat, by podjąć trud głoszenia Jezusa Chrystusa. Paweł wie, co trzeba w sobie zmienić: „Proszę was, bracia, (…) abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża”. 

Słowa Pawła to zaproszenie do wolności. Do ciągłej pracy i przyglądania się sobie, czy rzeczywiście to, co robimy, służy Bogu, czy może zaspokajaniu naszych ambicji i zachcianek. I ostrzeżenie przed szatanem, który potrafi wykorzystać naszą głupotę. 

Korzystajmy z codziennego rachunku sumienia. Szczerze pytajmy siebie i samego Jezusa, czy nasze życie jest ofiarne i wypełnione miłością, czy jest w nas wolność. Czy może już nas obezwładniają nasze plany i ambicje? A gdy odnajdziemy odpowiedź, jakakolwiek by była, idźmy za Jezusem, dokądkolwiek On pójdzie. 

Odnawianie umysłu
Benedykt Malewski OP

urodzony w 1983 r. w Białymstoku – dominikanin, duszpasterz, mgr teologii PAT, dyrektor i rekolekcjonista w Domu Rekolekcyjnym w Korbielowie, ewangelizator w zakładzie karnym, współpra...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze