Jest tylko jedna przyszłość Kościoła
fot. cedric frixon / UNSPLASH.COM

Wiara, która ogranicza się do poszukiwania cudów, jest wiarą z pewnością niedojrzałą. Ale czy wiara, która z jakiegoś powodu wyklucza cuda, jest jeszcze wiarą?

Maciej Müller: Odnowy wymaga coś, co jest przestarzałe albo działa niewłaściwie. Co chce naprawić Ruch Odnowy w Duchu Świętym i inne wspólnoty charyzmatyczne?

Aleksander Koza OP: To niezbyt szczęśliwe podejście do problemu odnowy Kościoła. Mówiąc wprost: to nie ludzie, ale sam Bóg wzywa swój lud do odnowy, przemiany i nawrócenia. Tego oczekiwał od Izraela i tego pragnie dla uczniów Jezusa Chrystusa, tego chce dla Kościoła. Najpierw posyłał proroków, w końcu posłał swego Syna i w Nim i przez Niego zawarł z nami Nowe Przymierze. Nie ono wymaga odnowy, tylko my, którzy uwierzyliśmy w Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Dlatego co jakiś czas pojawiali się w Kościele ludzie prowadzeni przez Ducha Świętego i wzywali do odnowienia wiary, miłości i nadziei, do życia bardziej zgodnego z Ewangelią. Rodziły się nowe wspólnoty, stowarzyszenia, ruchy, których w samym tylko XX wieku można naliczyć niemało. Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z nich.

Proszę jednak o odpowiedź na pytanie o to, co Odnowa chce naprawić?

Nie tyle naprawić, ile pomagać. Najpierw w dojrzałym, stałym, osobistym nawróceniu do Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Wybór Jezusa nie domaga się mnożenia praktyk religijnych, ale osobistego świadectwa, nawrócenia w konkrecie życia: rodzinie, środowisku pracy, zaangażowaniu społecznym. Następnie trzeba wspierać i podtrzymywać żywą więź z Osobą Ducha Świętego, przyjmować Jego dary, używać ich i promować je nie tylko w ramach Odnowy, ale w całym Kościele. Mówię tu o charyzmatach. Niewiele jest wciąż ruchów, w których nie tylko mówi się o charyzmatach, ale także konkretnie się ich używa, i to głównie przez posługę wiernych świeckich.

Czym są charyzmaty?

To dary łaski Ducha udzielane ludziom darmo, czyli bez żadnej ich zasługi. Według św. Pawła „W każdym z nich uwidacznia się działanie Ducha dla wspólnego dobra”. Wspólne dobro to wspólnota kościelna. Każdy ochrzczony ma służyć otrzymanymi charyzmatami wspólnocie, do której należy, aby wzrastała świętość jej członków. A bez umocnienia i wzrostu wiary w Chrystusa o świętości można tylko pomarzyć.

Przez charyzmaty Bóg działa tu i teraz. Każdy może ich doświadczyć w mniejszym lub większym stopniu. Ludzie naprawdę pragną dotknąć Chrystusa. Gdy widzą „znaki”, to głębiej wierzą, że Jezus jest Emmanuelem, że żyje i działa w Kościele.

Ale czy dzisiejsze charyzmaty są tożsame z wymienianymi w Biblii, takimi jak mówienie językami, prorokowanie?

Jeżeli są autentyczne, to nie będą się różnić od tych, o których mówi św. Paweł, św. Łukasz czy inni natchnieni autorzy; tzn. są „rzeczywistym działaniem Ducha” i będą skutecznie o


Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 0,00 PLN
Wyczyść

Zaloguj się

Jest tylko jedna przyszłość Kościoła
Aleksander Koza OP

urodzony w 1955 r. – dominikanin, absolwent historii na Uniwersytecie Wrocławskim i teologii na PAT, wieloletni wychowawca młodych dominikanów, związany z ruchem charyzmatycznym. Mieszkał w Krakowie, Korbielowie, aktualnie...

Jest tylko jedna przyszłość Kościoła
Maciej Müller

urodzony w 1982 r. – studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i dziennikarstwo w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. W „Tygodniku Powszechnym” odpowiedzialny za dział „Wiara”. Współpracuje r...

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze