cytat z książki 12 lekcji św. Tomasza Duchowa mądrość na burzliwe czasy której autorem jest Kevin Vost

LEKCJA CZWARTA: Sprawiedliwość zaczyna się w domu

SUMA

Wszelka sprawiedliwość jest społeczna w tym sensie, że dotyczy naszego postępowania względem innych w kontekście oddawania wszystkim tego, co im się prawowicie należy. Możemy dokonać przydatnego rozróżnienia pomiędzy sprawiedliwością rozdzielczą, obejmującą sprawiedliwe postępowanie w ramach społeczności i instytucji, oraz sprawiedliwością wymienną, dotyczącą naszych osobistych, bezpośrednich relacji z innymi. Choć często nie możemy bezpośrednio zmienić dużych instytucji, to od nas zależy, czy postępujemy sprawiedliwie w stosunku do tych, z którymi żyjemy, a „Katechizm” jasno mówi, że nie może być sprawiedliwości rozdzielczej bez sprawiedliwości wymiennej. Mówiąc prościej: sprawiedliwość musi zaczynać się w domu. Święty Tomasz jest niezwykle pomocny w wyszczególnianiu konkretnych cnót, takich jak pobożność, szacunek, życzliwość, wdzięczność i wiele innych, które możemy stosować w naszym codziennym życiu, aby sprawiedliwie traktować tych, którzy nas otaczają. Możemy się modlić, aby Bóg pomógł nam wzrastać we wspaniałej cnocie sprawiedliwości i możemy Mu okazywać wdzięczność za to, że wykracza poza granice sprawiedliwości, obdarowując nas znacznie hojniej, niż na to zasługujemy. Wdzięczność tę możemy także okazywać przez korzystanie z sakramentu pojednania – szczególnego sakramentu sprawiedliwości (a także Bożego miłosierdzia).

z książki 12 lekcji św. Tomasza. Duchowa mądrość na burzliwe czasy Kevina Vosta

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze