fot. W drodze

bp Kazimierz Romaniuk

urodzony 21 sierpnia 1927 r. w Hołowienkach – polski duchowny rzymskokatolicki, profesor teologii biblijnej, przełożył Pismo Święte z języków oryginalnych na język polski (Biblia Warszawsko-Praska), rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego i Akademickiego Studium Teologii Katolickiej w Warszawie (197101982), biskup pomocniczy warszawski (1982-1992), biskup diecezjalny warszawsko-praski (1992-2004), od 2004 r. biskup senior diecezji warszawsko-praskiej.

Autor kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów.