Ulga czy rozczarowanie
fot. nathan dumlao / UNSPLASH.COM

Zarówno piszący, jak i czytający ten tekst ma świadomość, jak wielkie emocje wywołuje adhortacja Amoris laetitia papieża Franciszka. Dla jednych to dokument bez konkretnej treści normatywnej. Dla innych to przewrót kopernikański w doktrynie i praktyce duszpasterskiej Kościoła w odniesieniu do małżeństw, zwłaszcza tych „nieuporządkowanych” – czytaj: niesakramentalnych. Dla jeszcze innych to odejście od scentralizowanej doktryny Kościoła uosabianej przez papieża oraz Stolicę Apostolską i pójście w kierunku decentralizacji, która oznaczałaby danie poszczególnym episkopatom czy wręcz pojedynczym biskupom prawo do definiowania doktryny dotyczącej sakramentów. Papież Franciszek otwiera niejako furtkę do przedmiotowej dyskusji, albo – jak chcą niektórzy – otwiera drogę ku takiemu myśleniu, pisząc w adhortacji:

„Pragnę podkreślić, iż nie wszystkie dyskusje doktrynalne, moralne czy duszpasterskie powinny być rozstrzygnięte interwencjami Magisterium. Oczywiście w Kościele konieczna jest jedność doktryny i działania, ale to nie przeszkadza, by istniały różne sposoby interpretowania pewnych aspektów nauczania lub niektórych wynikających z niego konsekwencji. (…) Poza tym w każdym kraju lub regionie można szukać rozwiązań bardziej związanych z inkulturacją, wrażliwych na tradycje i na wyzwania lokalne. Ponieważ kultury bardzo różnią się między sobą i każda ogólna zasada (…) potrzebuje inkulturacji, jeśli ma być przestrzegana i stosowana w życiu” (AL 3).

Gdzie przebiega granica między praktyką duszpasterską związaną z kulturowymi i cywilizacyjnymi uwarunkowaniami Kościołów lokalnych a doktryną dotykającą dogmatu czy sakramentu, który przecież nie jest elementem lokalnej kultury?1 Papież Franciszek napisał: „Poszczególne wspólnoty będą musiały wypracować propozycje bardziej praktyczne i efektywne, uwzględniające zarówno naukę Kościoła, jak i lokalne potrzeby i wyzwania” (AL 199) – zachęcając tymi słowami, czy wręcz zobowiązując episkopaty krajowe do podjęcia tego problemu.

Realizując to zalecenie, Konferencja Episkopatu Polski zajęła się sformułowaniem wytycznych p

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Ulga czy rozczarowanie
ks. Adam Sikora

urodzony w 1957 r. w Kępnie – kapłan archidiecezji poznańskiej, moralista, wykładowca teologii moralnej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze