Litania Dominikańska

Litania Dominikańska

Oferta specjalna -25%
Wyczyść

Litania do Najświętszej Maryi Panny do odmawiania we wszelkich utrapieniach należy do starożytnych litanii dominikańskich, sięgających początkami XII wieku — na długo jeszcze przed powstaniem Litanii Loretańskiej
(1578 r.).

Skuteczność tych litanii, odmawianych w trudnych chwilach zakonu, zwłaszcza za Innocentego IV, sprawiła — jak podaje stara tradycja — że kardynałowie i prałaci zwykli byli mówić: „strzeżcie się litanii braci kaznodziejów, gdyż czynią rzeczy dziwne”. A w przysłowie weszło powiedzenie: „litaniis ordinis praedicatorium libera nos, Domine” (od litanii zakonu kaznodziejskiego wybaw nas, Panie). Nie udało się ustalić bliżej pochodzenia zamieszczonej tutaj litanii. Może to mniej dla nas ważne. Do dziś bowiem wzrusza teologiczna mądrość i piękno poezji o barokowej kunsztowności, przekazane w pełnym pietyzmu dla tych wartości przekładzie Anny Kamieńskiej. Maria, uboga sługa Bóstwa, jest tutaj nie tylko pośredniczką między Bogiem a ludźmi, ale jednocześnie zwornikiem łączącym ludzi między sobą. Obecna w każdej przyjaźni, w każdej wzajemnej miłości, w każdej ludzkiej sprawie. Tak ją ukazują pełne uroku i głębokiej myśli metafory. Publikujemy ten klejnot literatury maryjnej z nadzieją, że tak jak dla poprzednich pokoleń będzie on natchnieniem i dla naszej modlitwy.

PANNO, usłysz nas
PANNO, wysłuchaj nas

OJCA z niebios oblubienico uwielbiona zmiłuj się nad nami
SYNA BOŻEGO Matko błogosławiona…
DUCHA ŚWIĘTEGO mocą zapłodniona…
TRÓJCY ŚWIĘTEJ siedzibo niesplamiona…
Nad wszystkie zastępy błogosławionych duchów wyniesiona…
Jana Chrzciciela dzieciństwem weselona…
Przez Patryarchów upragniona…
Przez Proroków oznajmiona…

Z Apostołami w wieczerniku zjednoczona…
Z Męczennikami męką uświęcona…
Przez Wyznawców wysławiona …
Przez Dziewice ulubiona…
Z Marią Magdaleną pod krzyżem w łzach pochylona…
Nad wszystkich świętych, nad wszystkie święte ozdobiona…
Święta Maryo, przez Anioła pozdrowiona…

ŚWIĘTA MARYO…
Manno słodkości…
Płomieniu miłości…
Gałązko wonności…
Władczyni godności…
Obrończyni naszej słabości…

ŚWIĘTA MARYO…
Perło kosztowna…
Komnato stosowna…
Królowo cudowna…
Bramo warowna…
Aniołów radości bezmowna…

ŚWIĘTA MARYO…
Matko wybrana…
Przed wiekami umiłowana…
Linio prosto narysowana…
Wieżo ku niebu zbudowana…
Przyjaciółko niezrównana…

ŚWIĘTA MARYO…
Piersi miodna…
Aniołom podobna…
Różami zdobna…
Niebios godna…
Miłością płodna…

ŚWIĘTA MARYO…
Owieczko łagodna nad panny…
Córko matki swej Anny…
Gładząca czyn Ewy zachłanny…
Okrzyku nieustanny…
Słodyczy anielskiej manny…

ŚWIĘTA MARYO…
Najśliczniejsze stworzenie…
Wyższa nad pokolenie…
Bożych praw utwierdzenie…
Cała czysta jak istnienie…
Przyjaźni połączenie…

ŚWIĘTA MARYO…
Miłosierdzia naczynie…
Pogodo co nie przeminie…
Łaskiś pełna Twe imię…
Wśród niewiast świecąca jedynie…
Proś niech nas kara ominie…

ŚWIĘTA MARYO…
Piersi Pana i Boga…
Wysoka służebnico…
Sybillińska dziewico…
Pod krzyżem lament nico…
Jasna miłości świeco…

ŚWIĘTA MARYO…
Matko Pana i Boga…
Człowieka nadziejo droga…
Bóstwa sługo uboga …
Szatana klęsko sroga…
Aniołów Pani błoga…

ŚWIĘTA MARYO…
Matko Boża, Maryo, lekarstwo duszy, zdrowaś…
Skłoń ku nam uszy, Maryo, a usłysz nasze słowa…
Tyś królową, Maryo, rządź nami, prowadź…
Oświecaj nas, Maryo, lampo purpurowa…
Zapalaj nas, Maryo, gwiazdo porankowa…

ŚWIĘTA MARYO…
Bądź nam łaskawa, Maryo najlitośniejsza..
Bądź łaskawa, Maryo, Najłagodniejsza…

Przez święty dzień Twojego Narodzenia wspomagaj nas, Pani
Przez święty dar Twojego przyzwolenia…
Przez święty ślub Dziewictwa Twojego Panno, gwiazdo morza…
Przez dziewięć świętych miesięcy, kiedyś Syna Bożego w żywocie nosiła…
Przez święty połóg Twój, gdyś Boże Niemowlątko karmiła…
Przez radość Twoją, gdyś przez Mędrców z Synem odnaleziona była…
Przez święte Ofiarowanie w świątyni, przykładny wzór pokory…
Przez święte siedem lat, kiedyś w Egipcie z Synem Swym Błogosławionym przebywała…
Przez święte trzy dni, gdyś z boleścią Go szukała…
Przez święty dzień Sobotni, kiedyś wiarę zachowała…

MY GRZESZNI Ciebie, Maryo, prosimy, wysłuchaj nas


Abyś kościół twój błogosławiła i w stanie łaski na zawsze utwierdziła Ciebie prosimy, wysłuchaj nas

Abyś zastępy dominikańskie wmieszała w orszaki niebiańskie…
Byśmy dla Twojej i Syna Twojego miłości żyli jak lilie w czystości…
Aby przez wieki trwała w mocy nasza reguła…
By przez Twe święte staranie owocne było nasze kazanie…
Byś od nas w miłości wzajemnej wiernych nie odwracała oczu miłosiernych…
Byś swych przyjaciół zawsze i teraz raczyła miłować i wspierać…
Byś się do naszych próśb przychylała i dary Syna Twojego nam jednała…
Byśmy z Owocu żywota Twojego korzystali do dnia ostatecznego…
Córko Boga Maryo, wejrzyj na nas
Córko Joachima, Maryo, kochaj nas
Córko Anny, Maryo, przyjmij nas

Owieczko Boża, Tyś nadziei brama, przenieś nas do Syna, Maryo
Owieczko Boża, połącz nas z Synem sama, dziewicza lilijo
Owieczko Boża, królestwo odpocznienia daj nam, wszystkim, co czas wygnania przeżyją.

Amen.

tłum. Anna Kamieńska

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze