Ewa Nartowska

tłumaczka, recenzentka.

Przetłumaczyła m.in. Życie w miłości. Modlitwa chrześcijańska w praktyce, William Johnston SJ (WAM, Kraków 1997).