plakaty z okładką książki Biblia po katolicku czyli dlaczego nie sola Scriptura której autorem jest Sławomir Zatwardnicki

Spotkanie ze Sławomirem Zatwardnickim na Służewie

Razem z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach zapraszamy na kolejne spotkanie wokół książki z serii „Pszenica i Kąkol”.

W czwartek 23 marca o 19:00 spotkamy się w auli o. Jacka Woronieckiego OP w klasztorze oo. dominikanów na warszawskim Służewie. Naszym gościem będzie Sławomir Zatwardnicki, autor książki Biblia „po katolicku”, czyli dlaczego nie sola Scriptura?, która ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze jako trzeci tytuł serii „Pszenica i Kąkol”.

Wydarzenie na Facebooku.

Fragment książki

Reformacyjna wiara w zasadę sola Scriptura doprowadziła do tego, że wszelkie niepotwierdzone w Biblii wierzenia, praktyki i autorytety zaczęły być widziane jako wynik postępującego w Kościele zepsucia. Reformatorom chodziło jednak nie tyle o odrzucenie Tradycji, ile o odzyskanie autentycznej – a jak uznano: utraconej – Ewangelii. Ratzinger właśnie tutaj lokował główną różnicę między myśleniem reformacyjnym a katolickim kontrreformacyjnym, dominującym po Soborze Trydenckim (1545–1563): pierwsze sprowadza się do koncepcji rozkładu dokonującego się w historii Kościoła, drugie natomiast do koncepcji tożsamości Kościoła obecnego i pierwotnego. Oba ujęcia okazują się zresztą nie do przyjęcia, do czego jeszcze wrócimy w dalszej części niniejszej książeczki, gdy zajmiemy się kwestią Tradycji jako „środowiska”, w którym Biblia żyje.

Zasada „tylko Pismo” miała posłużyć do odkrycia na nowo wiary i praktyki wczesnego Kościoła i tym samym pozwolić na reformę i ożywienie Kościoła współczesnego. Siłą rzeczy oznaczało to, że nawet jeśli nie zanegowano wprost Tradycji, podporządkowano ją Pismu, a właściwie takiemu, a nie innemu jego rozumieniu. Wobec takiego dążenia musiało dojść do ustawienia się w opozycji względem tego Kościoła, który identyfikował się swoim pochodzeniem apostolskim. Intencją reformatorów był zatem nie tyle sprzeciw wobec Tradycji jako takiej, ile wobec nauczania ówczesnego Kościoła.

O serii

Seria powstaje we współpracy dominikańskiego Wydawnictwa W drodze z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Redaktorami serii Pszenica i Kąkol są dominikanie: Radosław Broniek OPNorbert Augustyn Lis OP, Emil Smolana OP.

Tomy serii: Janusz Pyda OP Cuda, Wit Chlondowski OFM Objawienia prywatne, Sławomir Zatwardnicki Biblia „po katolicku”, czyli dlaczego nie sola Scriptura?, Aleksander Bańka Świecki lider w Kościele, Robert Ptaszek Nowa duchowośćks. Przemysław Artemiuk ApologiaRadosław Broniek OP Magia.

Więcej o serii przeczytasz tutaj.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze