Refleksje Adriany Podejmy o „Mszy świętej”

Refleksje Adriany Podejmy o „Mszy świętej”

Kolejna książka, którą Adriana Podejma zrecenzowała na swoim blogu daughterofholygod.pl, to Msza święta.

(…) Adrienne von Speyr to świecka stygmatyczka, której myśli i pisma były inspiracją dla Hansa Ursa von Balthasara. Ma ona dar przenikania Bożych tajemnic, przez co odsłania sens Eucharystii, który od momentu Jej ustanowienia jest niezmienny. Tym co najmocniej przebijało do mnie podczas lektury tej niewielkich rozmiarów książki to ukazanie, że w Eucharystii przyjmujemy dynamiczną i pełną mocy miłość Bożą. Ponadto autorka uczy jak odpowiadać na to pełne mocy zaangażowanie Boga nie poddając się rutynie i spowszednieniu tego największego cudu jakim jest Eucharystia – żywa obecność Boga wśród nas.

Refleksje autorki opierają się na strukturze Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, jednak wprowadzając niewielkie zmiany redaktorzy dostosowali do formy dzisiejszej początek Mszy świętej oraz inne fragmenty tekstu. Ma to szczególne znaczenie dla osób, które nie znają przedsoborowej formy mszy świętej, zarazem pozwalając zachwycić się pięknem i głębią gestów, które są na niej wykonywane, a które często pozostają dla nas nieuchwytne w mszy posoborowej. Na końcu, w aneksie książki, znajdziemy Ordo Missae zarówno w wersji łacińskiej, jak i w tłumaczeniu na język polski.

Msza Święta towarzyszy każdemu z nas, warto więc zgłębiać symbolikę gestów i słów, które wykonujemy i wypowiadamy podczas niej. Także obserwacja postawy kapłana pomaga w zrozumieniu jak wielkim wydarzeniem jest Transsubstancjacja. Eucharystia to środek i znak miłości Boga ku człowiekowi. Całe życie Chrystusa to dziękczynienie (gr. eucharistia) Bogu, a dzięki uczestnictwie w tym sakramencie jesteśmy włączeni w to dziękczynienie. Książka Msza Święta Adrienny von Speyr pomaga w czynnym i kontemplacyjnym uczestnictwie w Mszy świętej. Dzięki niej nawet uśpione serce budzi się do miłości ku Stwórcy.

Cały tekst recenzji dostępny jest tu.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze