„Gość Niedzielny” o książce „Pięć filarów życia duchowego”

„Gość Niedzielny” o książce „Pięć filarów życia duchowego”

Na takiej modlitwie niczego z Panem Bogiem się „nie załatwia”, o nic nie prosi, za nikim nie wstawia. Po prostu jest się w Nim, zatopionym w Miłości i chęci poznania Jego Serca. Prawie tak, jak będzie w niebie.

Żeby przejść do życia kontem­placyjnego, trzeba przebyć pewną drogę. Co dla ciebie jest ważne? Czemu poświęcasz naj­więcej czasu i uwagi? Odpo­wiedz szczerze i bez ogólników, co cię uszczęśliwia, a zobaczysz na jakim etapie drogi jesteś -podpowiada amerykański je­zuita o. Robert Spitzer w książ­ce „Pięć filarów życia ducho­wego. Praktyczny przewodnik po modlitwie dla zabieganych”.

Jeśli nasze marzenia krążą wo­kół najnowszego mercedesa ze skórzaną tapicerką i wakacjach na Hawajach, to jesteśmy na po­czątku drogi, bo szczęście wiąże­my z bardzo fizycznymi, przy­ziemnymi celami. Ale możemy też jako cel wyznaczyć sobie samorozwój, dążenie do sukce­su, władzy, kontroli i uznania ze strony innych. Postawione na piedestale nasze ego musi ciągle konkurować z innymi, bardzo źle znosi krytykę, boi się porażki, łatwo wpada w podejrz­liwość i przewrażliwienie. Kie­dy skupiamy się już nie na swo­im wnętrzu i komforcie, ale na byciu z innymi i dla innych, na altruizmie i hojności, wypełniamy przykazanie miłości bliźniego, któ­rego ważność tak czę­sto podkreślał Jezus. W czwartym pozio­mie dążymy do tego, co niezmienne, do­skonałe, bezwarun­kowe, ostateczne -pragniemy Boga i życia z Nim w wieczności.

W tej duchowej wspinacz­ce o. Robert Spitzer wskazuje i szeroko omawia pięć filarów: Eucharystię, modlitwę spon­taniczną, życie błogosławień­stwami, współpracę z Duchem Świętym i kontemplację.

Materiał opublikowany został w wydaniu warszawskim tygodnika „Gość Niedzielny”, 14 marca 2021 r.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze