Wojciech Jajdelski

urodzony w 1976 r. – absolwent filologii (polskiej i angielskiej) i prawa.

Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „W drodze”, „Literature and Theology” oraz „Pressjach”, jest współautorem „Encyklopedii języka angielskiego” (2003).

Mieszka w Edynburgu, gdzie przysposabia się do zawodu szkockiego prawnika.