Wojciech Drążek CMM

urodzony w 1965 r. – misjonarz międzynarodowego Zgromadzenia Misjonarzy z Mariannhill (łac. Congregatio Missionariorum de Mariannhill – CMM). Pracował m.in. w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech oraz przez ponad osiem lat w Papui-Nowej Gwinei, gdzie zajmował się pracą misyjną, edukacją i formacją duchową kandydatów do życia zakonnego.

Wojciech Drążek CMM ma wieloletnie doświadczenie w towarzyszeniu osobom, które świadomie podejmują osobistą drogę duchową. Od 2013 roku jest krajowym koordynatorem Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej (Contemplative Outreach) w Polsce. Prowadzi warsztaty, rekolekcje i sesje medytacyjne, uczy chrześcijańskiej drogi duchowej i praktyk z nią związanych.

Jest zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny, działa w europejskim stowarzyszeniu Spiritual Directors in Europe, które promuje rozwój osobisty poprzez indywidualne przewodnictwo duchowe.

Tłumacz książek z dziedziny duchowości, m.in. trapisty Thomasa Keatinga OCSO i franciszkanina Richarda Rohra OFM.

Mieszka w Rzymie.