Włodzimierz Tasak

urodzony w 1964 r. – doktor teologii (Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie), absolwent studiów historycznych na Uniwersytecie Gdańskim, publicysta, tłumacz i nauczyciel, wcześniej m.in. wykładowca historii Kościoła w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym, redaktor naczelny miesięczników „Słowo Prawdy” oraz „Teraz i zawsze”.

Mieszka w Warszawie.