Tomasz Grzyb

profesor Uniwersytetu SWPS, psycholog, badacz technik wpływu społecznego, interesuje się metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami.

Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego.

Współautor książki Posłuszni do bólu (2017), opisującej badania nad posłuszeństwem wobec autorytetu.