Przemysław Fenrych

urodzony 6 stycznia 1951 r. w Poznaniu – absolwent historii UAM, nauczyciel i dziennikarz, bibliotekarz, redaktor i pracownik organizacji pozarządowych, zastępca dyrektora szczecińskiego Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Autor i realizator szeregu projektów wspomagających budowę demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, na Białorusi, na Ukrainie, w Kazachstanie i Serbii.

Żonaty, ma pięć córek, jednego syna i dwoje wnucząt.