Paweł M. Nawrocki

urodzony w 1965 r. – absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim, w czasie studiów członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członek „Rodziny Katyńskiej”, publikuje w prasie lokalnej, ogólnopolskiej i polonijnej, obecnie bezrobotny (w dużej mierze z powodu niepełnosprawności).