Matylda Marczak

dyplomowana i akredytowana senior mentor i coach European Mentoring&Coaching Council, superwizorka, przewodnicząca Komisji Etyki w Polskiej Izbie Coachingu.

Matylda Marczak pracuje też w Instytucie Treningu i Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz wykłada na Uniwersytecie SWPS.