Marek Nowak OP

urodzony 17 lipca 1964 r. w Warszawie – dominikanin, studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (1983-1986), wykładowca w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie, gdzie przybliża braciom elementy historii filozofii, od ponad 20 lat interesuje się także dialogiem chrześcijańsko-żydowskim i polsko-żydowskim.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1986 roku. Pierwsze śluby zakonne złożył 16 sierpnia 1987 roku, a sześć lat później przyjął święcenia kapłańskie.

W 1992 roku na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił pracę magisterską pt. Etyka Spinozy jako program wyzwolenia z afektów, a w 1998 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego – rozprawę doktorską pt. Od pozytywizmu do mistyki. Ewolucja poglądów Jana Władysława Dawida. 17 czerwca 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego filozofii na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy: Przeciw oświeceniu. Saint-Martin w walce o sacrum.

Ojciec Marek Nowak OP od dawna zajmuje się w swoich badaniach naukowych postacią Louis-Claude’a de Saint-Martina – żyjącego w latach 1743-1803 francuskiego myśliciela religijnego, który przez swoją twórczość wywarł poważny wpływ na rodzący się pod koniec jego życia ruch romantyczny.

Był członkiem zarządu i zastępcą przewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ). Za swój wkład w dialog polsko-żydowski został uhonorowany w 1998 roku nagrodą Fundacji Polcul.

Publikował w czasopismach „Dialogue&Universalism”, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” i „Przegląd Filozoficzny”, a także w tomach zbiorowych.

Dyscypliny badawcze: filozofia religii, filozofia nowożytna i dziewiętnastowieczna, filozofia polska.

Marek Nowak OP jest współautorem książki Quodlibet [co się podoba]. Studia dominikańskie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 24 kwietnia.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze