Pasja według św. Łukasza
Oferta specjalna -25%

Dzieje Apostolskie

0 votes
Wyczyść

Iz 50,4-7 / Flp 2,6-11 / Łk 22,14-23,56

Główną częścią liturgii słowa w Niedzielę Palmową jest czytanie męki Pańskiej. W związku z kontrowersjami, które występują wokół filmu Mela Gibsona, warto może przypomnieć kilka fragmentów dokumentów Kościoła, które są poświęcone problematyce żydowskiej.

„Nie jest (…) wykluczone, że niektóre wzmianki [w Ewangeliach – MN] wrogie lub mało przychylne Żydom mają jako kontekst historyczny konflikt między rodzącym się Kościołem i wspólnotą żydowską. Niektóre polemiki odzwierciedlają okoliczności stosunków między żydami i chrześcijanami, które chronologicznie są wiele późniejsze od Jezusa. To stwierdzenie pozostaje zasadnicze, jeśli chce się wyjaśnić dzisiejszym chrześcijanom sens niektórych tekstów Ewangelii. Należy koniecznie brać to wszystko pod uwagę w przygotowaniu katechezy i homilii na ostatnie tygodnie Wielkiego Postu i na Wielki Tydzień” (Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i Katechezie Kościoła Katolickiego IV, 1).

Słyszeliśmy zapewne, że Papież miał ponoć powiedzieć o Pasji Gibsona: „jest tak, jak było”. Znajomy egzegeta powiedział kiedyś, że Biblia nie jest fotografią historii, ale ikoną.

„Kościół (…) nigdy nie zapomniał, »że to właśnie grzesznicy byli sprawcami i jakby narzędziami wszystkich mąk, które wycierpiał Boski Odkupiciel«. Uwzględniając fakt, że nasze grzechy dotykają samego Chrystusa, Kościół nie waha się przypisać chrześcijanom największej odpowiedzialności za mękę Jezusa, którą zbyt często obciążali jedynie Żydów (…). Nasza wina jest w tym przypadku większa niż Żydów” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 558).

Pewien ksiądz na początku mszy świętej w Niedzielę Palmową powiedział, że to wszystko stało się przez żydowski nacjonalizm. Na szczęście owym kapłanem nie był dominikanin.

Magisterium Kościoła tak komentuje „radykalną opozycję”, która spotkała Jezusa i apostołów: „Antyjudaizm polega na przeklinaniu i nienawidzeniu prześladowców i całego ludu (…). Orędzie ewangeliczne zachęca chrześcijan, by za przykładem Jezusa (Łk 23,34) i pierwszego męczennika chrześcijańskiego (Dz 7,60) błogosławili tych, którzy im złorzeczą, czynili dobrze tym, którzy ich nienawidzą, i modlili się za tych, którzy ich źle traktują (Łk 6,27–28). Taka jest jedna z podstawowych lekcji dzieła Łukasza. Należy ubolewać, że w ciągu następnych wieków nie naśladowano go w tym wiernie” (Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej, 75).

Pasja według św. Łukasza
Marek Nowak OP

urodzony 17 lipca 1964 r. w Warszawie – dominikanin, studiował na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej (1983-1986), wykładowca w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, w Kolegi...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze