kard. Avery Dulles SJ

(ur. 24 sierpnia 1918 r. w Auburn, Nowy Jork – zm. 12 grudnia 2008 r. w Bronksie, Nowy Jork) – amerykański duchowny katolicki, jezuita, teolog, kardynał.

Pochodził z rodziny znanych polityków amerykańskich; jego ojcem był John Foster Dulles, stryjem Allen Welsh Dulles, a pradziadami John Watson Foster i Theodore Medad Pomeroy.

Wychowany jako prezbiterianin, przeszedł na katolicyzm w czasie studiów w Harvardzie w 1940 roku. Wstąpił do jezuitów. Święcenia kapłańskie przyjął w 1956 roku.

Avery Dulles SJ doktoryzował się z teologii na Uniwersytecie Gregoriańskim. Wykładał na uczelniach w USA i Europie.

Opublikował 21 książek i około 700 artykułów poświęconych głównie eklezjologii, nauce o objawieniu i problemom ekumenizmu. Nie będąc biskupem, w 2001 roku otrzymał kapelusz kardynalski jako pierwszy amerykański teolog wyniesiony do tej godności.