Marek Jeżowski CMF

urodzony 29 września 1960 r. w Kaliszu – misjonarz klaretyn, doktor socjologii, studiował teologię i nauki społeczne we Wrocławiu, Rzymie i Lublinie, członek Centro Internazionale Studi Luigi Sturzo.