Łukasz Małecki-Tepicht

absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Przeprowadził liczne autorskie zajęcia dla pracowników sektora publicznego, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, m.in. z zakresu etyki.