Paweł Adam Piotrowicz

pracował w branży wydawniczej i mediach.