ks. Andrzej Muszala

urodzony 2 lutego 1963 r. w Andrychowie – polski duchowny rzymskokatolicki, kapłan archidiecezji krakowskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, bioetyk.

Był duszpasterzem akademickim studentów PAT, studentów Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2006 został duszpasterzem akademickim studentów UPJPII.

Rozprawę doktorską pt. Medycyna a globalizacja. Michela Schooyansa krytyka globalistycznej polityki antynatalistycznej obronił w 2003 r. na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2010 r. w UPJPII na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej.

Specjalizuje się w bioetyce społecznej, jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. etykę początków życia oraz problemy etyczne związane z AIDS. Został redaktorem pierwszej w Polsce Encyklopedii bioetyki. Jest autorem publikacji z zakresu bioetyki.

Ksiądz Andrzej Muszala jest opiekunem duchowym osób modlących się w ciszy „Pustelnia„.

Mieszka w Krakowie.