fot. archiwum redakcji

Janusz Bohdziewicz

urodzony w 1972 r. – wykładowca zagadnień kina i kultury audiowizualnej na Uniwersytecie Gdańskim, obronił pracę doktorską nt. Hermeneutyka telewizji w obliczu problemów wolnego czasu – wybrane zagadnienia.

Jest autorem książki Piękno aktualności. Telewizja bycia u progu czasu (2014).

Mieszka w Sopocie.