Jacek Kolbuszewski

urodzony 10 maja 1938 r. w Poznaniu – polski historyk literatury polskiej i literatur zachodniosłowiańskich, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmuje się historią literatury polskiej XIX i XX wieku, dziejami literatur zachodniosłowiańskich oraz zjawiskami kulturowego pogranicza.

Zwieńczeniem jego kilkudziesięcioletnich badań nad cmentarzami i problematyką śmierci są książki: Wiersze z cmentarza (1985), monografia Cmentarze (1996), antologia polskich wierszy nagrobnych Co mnie dzisiaj, jutro tobie (1996) oraz praca poświęcona współczesnemu nekrologowi prasowemu Z głębokim żalem… (1997).