Ewa Ślizień-Kuczapska

lekarz specjalista ginekolog-położnik, instruktor NPR, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, wykładowca.

Żona i mama trojga dzieci.

Pracuje w szpitalu św. Zofii w Warszawie. Mieszka w Warszawie.