Conrad W. Baars

(ur. 2 stycznia 1919 r. w Rotterdamie, Holandia – zm. 18 października 1981 r. w San Antonio, Teksas, Stany Zjednoczone) –holenderski psychiatra katolicki, wykładowca, znawca filozofii św. Tomasza z Akwinu.

Współautor książki Integracja emocjonalna. Jak uwierzyć, że jesteś kochany i potrafisz kochać.

Conrad (Koert) W. Baars urodził się w Rotterdamie jako drugie z sześciorga dzieci. Był zawsze głodny wiedzy, dużo czytał i otrzymał dobre wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych. Wyróżniała go także silna wiara. Podkreślał, że dobrze ukształtowany charakter i silne zakorzenienie w religii zawsze stanowiły dla niego punkt oparcia w trudnościach życiowych, szczególnie podczas drugiej wojny światowej.

Pierwotnie studiował inżynierię chemiczną, jednak prędko zdał sobie sprawę, że jego prawdziwym marzeniem była medycyna. Kilka lat przed wybuchem wojny zaczął kształcić się w tej dziedzinie na Uniwersytecie Amsterdamskim. Wobec rosnących niepokojów w Europie wstąpił także do Królewskiej Armii Holenderskiej i zaczął ubiegać się o pozwolenie na emigrację do Stanów Zjednoczonych.

Po wybuchu II WŚ Baars przyłączył się do holenderskiego, belgijskiego i francuskiego ruchu oporu. Próba ucieczki do Hiszpanii zakończyła się aresztowaniem przez gestapo i ostatecznie w 1943 r. osadzeniem w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Buchenwald, gdzie otrzymał numer 38263. Jako student medycyny zgłosił się do pracy przy chorych.

W przeciwieństwie do większości osób poznanych w KL Buchenwald Baars przeżył obóz, jednak 19-miesięczny pobyt odbił się trwale na jego zdrowiu. Uwięzienie szczególnie wpłynęło na jego życie religijne. Z obozu wyniósł pogłębioną modlitwę, zaprawione w trudzie męstwo oraz głębsze zrozumienie ludzkiej psychiki.

Po wyzwoleniu obozu w kwietniu 1945 roku powrócił do Holandii i dokończył studia medyczne. Rok później wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął pracę jako lekarz stażysta, a następnie odbył dwie rezydentury. W tym czasie poznał i poślubił Mary Jean Kennedy, i w 1951 roku otrzymał obywatelstwo amerykańskie.

Po zakończeniu ostatniej rezydentury rozpoczął pracę w szpitalu Rochester (Minnesota) State Hospital. Zrażony scjentystyczną wizją człowieka, pozbawioną wymiaru duchowego, jaka panowała wśród lekarzy, chciał porzucić zawód lekarza-psychiatry. Wtedy zetknął się z pracami holenderskiej psychiatry, doktor Anny Terruwe. W swojej, rewolucyjnej jak na tamte czasy, technice leczenia koncentrowała się na kompleksowym podejściu do pacjenta, na łączeniu psychologii z duchowością. Dzieło dr Terruwe mocno wpłynęło na Baarsa. Dzięki niej odzyskał entuzjazm do wykonywanego zawodu. Przetłumaczył szereg jej prac na język angielski, a niektóre napisał wraz z nią. Nawiązali trwałą współpracę i razem udoskonalali nową metodę psychoterapii, opierając się na psychologii św. Tomasza z Akwinu.

Szczególnie rozumiał problemy emocjonalne księży i zakonnic. Był konsultorem rzymskiej Kongregacji Spraw Duchowieństwa. W 1971 roku brał udział jako ekspert w Synodzie Biskupów poświęconym problemom kapłaństwa. Odpowiadając na prośbę o wydanie opinii na temat amerykańskich seminariów duchownych, wskazał atmosferę nieufności wobec uczuć oraz na brak klasycznej filozofii w formacji kleru, postulując przy tym udostępnienie amerykańskim seminarzystom dorobku KUL-owskiej szkoły tomistycznej.

Resztę życia Baars spędził, pogłębiając swoją wiedzę o naturze człowieka w ujęciu Akwinaty. Jego studia nad ludzkim życiem obejmowały zdrowie emocjonalne i duchowe oraz ogólny dobrostan pacjenta. Swoją wiedzą chętnie dzielił się w kręgach akademickich, a także na forum chrześcijan. Oprócz prowadzenia prywatnej kliniki w San Antonio, wykładał w całych Stanach Zjednoczonych, wierząc w zdobycie większego zrozumienia dla swoich idei. Największy problem nowoczesnej psychologii Baars widział w nieintegrowaniu duchowego wymiaru człowieka w ogólnie pojęty dobrostan emocjonalny.

Jest autorem licznych artykułów, nagrań kasetowych oraz książek, między innymi The Psychology of Obedience, Born Only Once oraz Feeling and Healing Your Emotions.

Jego pracę kontynuuje córka Suzanne Baars w The Baars Institute.