Antoni Dudek

17 października 1966 r. w Krakowie – polski politolog i historyk, profesor nauk humanistycznych, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zajmuje się najnowszą historią Polski, autor i współautor kilkunastu książek.

W latach 2015-2016 przewodniczący Rady IPN.

Autor m.in.: PRL bez makijażu, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Historia polityczna Polski 1989-2015, Instytut. Osobista historia IPN.

Mieszka w Warszawie.