Aleksander Wojciech Mikołajczak

filolog klasyczny: mediewista i neolatynista, tłumacz poezji łacińskiej oraz popularyzator antyku.

Aleksander Wojciech Mikołajczak od czasu studiów związany z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest współorganizatorem i dyrektorem naukowym Collegium Europaeum Gnesnense oraz pełnomocnikiem Rektora UAM ds. Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych – Akademia Artes Liberales.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół poezji rzymskiej epoki augustowskiej, mediewistyki w aspekcie tekstologicznym i historycznoliterackim oraz literatury łacińskiej doby staropolskiej. Ostatnio rozwija badania w zakresie dialogu międzycywilizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem związków między łacińskim Zachodem i grecko-bizantyńskim Wschodem oraz recepcji kultury łacińskiej na Dalekim Wschodzie.

Opublikował ponad 60 prac naukowych

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze