Rafał Dymczyk

doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor UAM, slawista, adiunkt na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jego badania skupiają się na problematyce związanej z prawosławiem, w szczególności dotyczącej Świętej Góry Athos oraz historii prawosławnych misji na Dalekim Wschodzie. Wielokrotne pobyty w athoskich monasterach dały mu możliwość zapoznania się z ich historią i duchowością, co zaowocowało wydaniem książki Kobiety Świętej Góry Athos. Nieobecna obecność (2017) oraz kilkunastoma publikacjami zamieszczonymi w naukowych czasopismach i zbiorowych monografiach, które ukazały się w Polsce, Macedonii, Bułgarii, na Ukrainie, w Rosji, Wielkiej Brytanii, Chinach oraz na Filipinach.