Adam Dylus

urodzony w 1965 r. – magister teologii, dyrektor Zespołu Żłobków Miejskich w Katowicach, członek Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego Archidiecezji Katowickiej.

Akolita (na drodze do diakonatu stałego), wiceprzewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy parafii Ojców Oblatów w Katowicach. Koordynator narodowy międzynarodowej inicjatywy ekumenicznej W kierunku Soboru Jerozolimskiego II – TJCII.

Szczęśliwy mąż, ojciec trójki dzieci, dziadek trojga wnucząt. Obecny na Twitterze.