fot. W drodze

Adam Daniel Rotfeld

urodzony 4 marca 1938 w Przemyślanach na Podolu (Ukraina) – polski dyplomata i polityk, badacz stosunków międzynarodowych, profesor nauk humanistycznych.

W latach 2001-2004 Adam Daniel Rotfeld był wiceministrem, a następnie (2005) ministrem spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Od 2008 roku współprzewodniczył Polsko-Rosyjskiej Grupie do Spraw Trudnych. W latach 2009-2010 był członkiem Grupy Ekspertów, która przygotowała Koncepcję Strategiczną NATO 2020.

W 2011 został profesorem w Instytucie Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku został też członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a rok później członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk.