Za darmo

Iz 55,1-3a / Ps 145 / Rz 8,35.37-39 / Mt 14,13-21

Pięć i pół roku temu zmarł w Krakowie w wieku 95 lat dominikanin o. Feliks Bednarski. Był dobrym zakonnikiem i kochanym człowiekiem. W ostatnich latach życia miał problemy z pamięcią, co powodowało czasami zabawne sytuacje. Różne anegdoty o przygodach o. Feliksa do dzisiaj sobie opowiadamy, wspominając go z wielką życzliwością. Ojciec Feliks, gdy nie opuszczał już swojej zakonnej celi, prawie nieustannie się modlił, odmawiając brewiarz. Po części dlatego że nigdy wcześniej liturgii godzin nie opuszczał, a po części dlatego że nie pamiętał, czy już jakąś godzinę liturgiczną odmówił. Na wszelki wypadek więc odmawiał ją po raz drugi, trzeci, piąty… Bardzo przeżywał recytowane przez siebie półgłosem teksty brewiarzowe i dorzucał czasem swoje komentarze.

Wśród zapamiętanych przez nas anegdot jest i taka, że o. Feliks – wieloletni profesor etyki i teologii moralnej – czytając słowa dzisiejszego fragmentu z Księgi Izajasza: „Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko”, z oburzeniem wykrzyknął: „Nie! Tak nie można! Nie można kupować bez płacenia! Trzeba płacić!”.

Dlaczego przypominam tę anegdotę? Otóż dlatego że to, co powiedział ze świętym oburzeniem o. Feliks, jest tak naprawdę bardzo głęboko zakorzenione w każdym z nas. Wszyscy doskonale wiemy, że za wszystko trzeba zapłacić. Nie można kupować bez płacenia. Nic nie ma za darmo.

Prorok Izajasz, a tym bardziej Pan Jezus, który zamiast posłać ludzi do wsi, by kupili coś do jedzenia, kazał Apostołom nakarmić tłumy, mówią nam, że nie wszystko na tym świecie kosztuje, że są rzeczy, które można otrzymać za darmo. Tą rzeczywistością jest miłość. Co więcej: ten świat nie mógłby w ogóle istnieć, gdyby nie było bezinteresownego dawania miłości. Nie byłoby tego świata bez małżeństwa, rodzicielstwa, przyjaźni. One są za darmo, bo są miłością.

My potrafimy kochać, dlatego że Bóg pierwszy nas umiłował. Pokochał miłością darmową i bezinteresowną, miłością, która nie zawahała się oddać za nas życia na krzyżu. I dlatego dzisiejsze Słowo Boże zaprasza nas: w tym świecie, w którym wszystko kosztuje, uwierzmy w darmową Bożą miłość i miejmy odwagę taką miłością kochać innych.

Za darmo
Michał Pac OP

urodzony w 1977 r. – dominikanin, spowiednik sióstr, duszpasterz skautów, przeor klasztoru w Poznaniu (2013-2019), od 2019 r. mieszka w klasztorze na Służewie, animator Spotkań Małżeńskich, syndyk konwentu. Do Zakonu Kazno...