Poszukiwacze perły

Poszukiwacze perły

1Krl 3,5.7-12 / Ps 119 / Rz 8,28-30 / Mt 13,44-52

Perły zawsze interesowały chrześcijan! W nawiązaniu do tej krótkiej przypowieści o perle powstało mnóstwo komentarzy, pieśni czy hymnów. Bo też symbolika perły jest bardzo bogata. Oznacza Królestwo Boże, światło, słowo, wiarę, mądrość, wreszcie samego Chrystusa.

W starożytności perły były czymś niesłychanie rzadkim i cennym. Używano ich do upiększania królewskiej korony, bogate kobiety ozdabiały nimi uszy. Święty Efrem w jednej z pieśni pisze, że jak perła zdobi uszy bogatych, tak słowo Boże zdobi uszy wierzących, tych, którzy go słuchają. Słowo zdobi i rodzi wiarę, jak mówi św. Paweł: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy” (Rz 10,17). A dalej, zrodzona ze słowa i z odpowiedzi na słowo wiara sprawia, że już przynależymy, już żyjemy w Królestwie Bożym i je współtworzymy.

Zatem perła to słowo, wiara i Królestwo Boże zarazem. Ale może my, uczniowie Chrystusa, poszukiwacze Królestwa, za bardzo nasiąknęliśmy duchem, sposobem myślenia i wartościowania tego świata, zapominając o tym, kim jesteśmy.

Bardzo pouczający jest starożytny Hymn o perle, który opowiada o królewskim synu wysłanym do Egiptu, by tam odnalazł i zdobył piękną, drogocenną perłę i z nią powrócił do królestwa. Opuszcza więc dom ojca, wyrusza w drogę, przebywa wśród mieszkańców pogańskiej krainy. By się nie wyróżniać, przywdziewa ich strój i przyjmuje ich obyczaje, i tak bardzo się do nich przyzwyczaja, że zapomina, kim naprawdę jest. Żyje jak poganin i prostak, staje się sługą pogan. Wtedy ojciec pisze do niego list: „Od Ojca twego, Króla królów – tobie, naszemu synowi w Egipcie, pozdrowienie. Zbudź się i wstań ze swego snu i pojmij słowa naszego listu. Przypomnij sobie, że jesteś synem Króla. Pamiętaj o perle… Przypomnij sobie twoją suknię chwały, miej w pamięci twój świetny płaszcz, abyś mógł je oblec i przyozdobić się nimi, i aby twoje imię czytano w księdze bohaterów, i abyś odziedziczył Królestwo”.

To o nas mowa! To list Boga do nas – by nas obudzić i przypomnieć nam, kim jesteśmy, do czego, do jakiej godności i chwały jesteśmy wezwani.

Ale jest w tej przypowieści coś podchwytliwego! Jezus mówi: „Królestwo niebieskie jest podobne do kupca!”. A więc to Królestwo poszukuje i kupuje ten drogocenny skarb! Czego szuka Królestwo i co jest tą perłą? Myśląc o tym, nie mogę się uwolnić od obrazu z Księgi Rodzaju: Bóg szukający człowieka – „Gdzie jesteś, Adamie?”. 
 

Poszukiwacze perły
Cyprian Klahs OP

urodzony w 1969 r. na Kaszubach – dominikanin, magister braci studentów w Krakowie. W zakonie pełnił liczne funkcje: duszpasterza akademickiego w Gdańsku i Prudniku, redaktora Katolickiej Agencji Informacyjnej w Warszawie,...